Piezo klávesnice


výroby Piezoelektrická tlačítka

V roce 2011 společnost Unipad dokončila fázi vývoje a provozní zkoušky nového typu klávesnic založených na piezo technologii a spustila jejich komerční výrobu. V současné době společnost vyrábí celou řadu standardních klávesnic a jednotlivých bezkontaktních spínačů (tlačítek). Vypracovali jsme algoritmy pro navrhování a výrobu specializovaných klávesnic dle požadavků a specifikací zákazníka.

Moderní požadavky na energetickou úspornost, spolehlivost, kompaktnost a kompatibilitu s počítačovými kontrolními a řídicími systémy nutí stále více výrobců strojů a zařízení, aby začali hledat nová technologická řešení pro výrobu spínacích výrobků. Piezoelektrické prvky se ukázaly jako vhodné řešení pro elektromechanické měniče. Jejich použití v elektrických spínacích výrobcích dostalo způsoby výroby tlačítek, klávesnic, spínačů, řadičů a integrovaných produktů na kvalitativně novou úroveň.

Piezoelektrická klávesnice je sada piezoelektrických spínačů (piezo tlačítek) spojených v rámci jednoho panelu a připojených ke společnému elektrického obvodu. Princip fungování piezo tlačítek je založen na přímém piezoelektrickém efektu. Při zmačknutí taktilního povrchu piezo tlačítka dochází k deformaci piezoelektrického prvku instalovaného pod vnějším povrchem a na jeho elektrodách vzniká napětí dostatečné pro kontrolu bezkontaktních tranzistorových klíčů.

Vysoká citlivost piezoelektrických prvků na deformaci a neexistence pohyblivých kontaktů umožňují výrobu klávesnic v kovovém pouzdře, které zajišťuje vysokou elektromagnetickou kompatibilitu, vodotěsnost, odolnost proti vandalismu a spolehlivost.

Základní technické charakteristiky piezo klávesnic.

Spínací napětí, V až 300
Střídavý proud/stejnosměrný proud, A až 2
Odpor uzavřeného elektrického obvodu, Ohm <5
Odpor otevřeného elektrického obvodu za běžných podmínek, MOhm > 5
Počet spínacích cyklů > 50 milionů
Rozsah provozních teplot, °С - 60 °až + 100°С
Standardní síla stisknutí klávesy 3-5N
Možný rozsah síly stisknutí klávesy 0,5-15N
Elektrická bezpečnost Piezo klávesnice spadají do kategorie elektrických výrobků, které využívají bezpečné extra nízké napětí dle GOST 12.2.007.0-75, nemají žádné pohyblivé nebo horké části, uzavření obvodu není doprovázeno jiskřením nebo vytvořením oblouku.
Nebezpečí výbuchu Dielektrická povaha piezoelektrických prvků, fungování na základě působení elektrického pole, téměř naprostá neexistence elektrického proudu ani souvisejícího produkování tepla v rozmezí infra frekvencí (svodový proud 10-8А) vylučují nebezpečí výbuchu.
Odolnost proti jednorázovému nárazu 100g 1-5 ms.
Odolnost proti vibracím Výrobky jsou odolné proti vibračnímu zatížení v rozsahu frekvencí 0,5 až 200 Hz s maximálním zrychlením 2g a proto nárazům s maximálním zrychlením 3g.
Míra ochrany IP 68

Bezkontaktní piezoelektrické výrobky (piezo tlačítka, piezo klávesnice) nevyžadují dodatečný zdroj energie (podobně jako mechanická tlačítka) a slouží k přepínání obvodů střídavého a stejnosměrného elektrického proudu.

Charakteristické vlastnosti těchto produktů:

výroby piezo tlačítka, piezo klávesnice

  • vysoká spolehlivost (50 milionů spínacích cyklů);
  • schopnost pracovat v agresivních prostředích, ve vodě, písku, kovových třískách;
  • neexistence nebezpečí výbuchu;
  • široký rozsah provozních teplot (-60 až +100°C);
  • široký rozsah spínaných proudů a napětí;
  • elektromagnetická kompatibilita;
  • možnost antivandal provedení

umožňují jejich využití v zařízeních určených pro provoz v náročných podmínkách, v petrochemickém průmyslu, v dolech, na speciálních strojích.

Momentálně pro Vás připravujeme detailní informace o různých variantách provedení klávesnic ve formátu PDF. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.